Obsługa spółek

Pozycje 1-5 z 5

Firma

Biuro Rachunkowe "Bilans" działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz certyfikatu wydanego przez Ministerstwo Finansów (Dziennik Urzędowy MF z 2002 r. Nr 120, poz. 1022). Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Celem działalności biura jest odciążenie naszych klientów od wszystkich spraw związanych z wizytami...więcej

Usługi kadrowo-płacowe

W dobrze rozwijającej się firmie załoga to ogromny kapitał, który wymaga szczególnej troski. Rzetelne rozliczenia finansowo-kadrowe, starannie prowadzona dokumentacja kadrowa z zachowaniem poufności danych to niezbędny warunek dobrych relacji między pracodawcą a pracownikami. Stąd dbając o sukces naszych klientów, uzupełniając ofertę usług księgowych proponujemy...więcej

Księgi podatkowe

Wykonujemy wszelkiego rodzaju zadania wynikające z bieżących potrzeb naszych klientów, takie jak: prowadzenie ksiąg podatkowych, prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie wydruków komputerowych, wypełnianie deklaracji i składanie ich w urzędach. Rozpoczynającym działalność doradzamy wybór formy opodatkowania....więcej

Księgi rachunkowe

Zapewniamy stałą obsługę księgową spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji poprzez: prowadzenie ewidencji księgowych, prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji, wypełnianie sprawozdań statystycznych, kontrolę rozrachunków, sporządzanie bilansów. Do prowadzenia rachunkowości zobowiązane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,...więcej

Audyt i kontrola wewnętrzna

Celem audytu wewnętrznego jest niezależna i obiektywna ocena procesów zachodzących w firmie. Jego głównym zadaniem jest określenie potencjalnego ryzyka mogącego się pojawić w ramach działalności jednostki. Audyt jest przeprowadzany z uwzględnieniem specyfiki danego rodzaju działalności i ma na celu identyfikację ewentualnych ryzyk podatkowych występujących w danej...więcej

Kontakt

Kontakt

Biuro Rachunkowe "Bilans"
Dorota Saczyńska-Włodarczyk
Kancelaria Podatkowo - Prawna

ul. Majakowskiego 37,
41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
32-300 Olkusz

tel. 0 668 184 732
tel/fax. (032) 260 03 08

e-mail: qfjovynaf(wcg)tznvy.pbz

Dojazd

Dojazd

Biuro Rachunkowe Bilans Dorota Saczyńska-Włodarczyk