Pozycje 1-2 z 2

Certyfikat

Audyt i Kontrola Wewnętrzna

Audyt i kontrola wewnętrzna

Celem audytu wewnętrznego jest niezależna i obiektywna ocena procesów
zachodzących w firmie. Jego głównym zadaniem jest określenie potencjalnego
ryzyka mogącego się pojawić w ramach działalności jednostki.

Audyt jest przeprowadzany z uwzględnieniem specyfiki danego rodzaju
działalności i ma na celu identyfikację ewentualnych ryzyk podatkowych
występujących w danej firmie. W ramach tej usługi oferujemy przegląd
zobowiązań podatkowych firmy w jego istotnych aspektach. Celem tego przeglądu
jest zwrócenie uwagi na główne obszary ryzyka podatkowego oraz potencjalne
oszczędności podatkowe.

Nasza kancelaria świadczy usługi dla przedsiębiorców, które obejmą w szczególności:

  • Badanie firmy i funkcjonowania jej systemu sprawozdawczości podatkowej
  • Identyfikacja wszelkich nieprawidłowości podatkowych w obszarze objętym badaniem
  • Zbadanie ryzyk podatkowych i ograniczenie skutków finansowych błędnych działań
  • Usunięcie nieprawidłowości
  • Wskazanie działań mających na celu minimalizację obciążeń podatkowych, a przede wszystkim ich legalne ukształtowanie na możliwie najniższym poziomie


     
Kontakt

Kontakt

Biuro Rachunkowe "Bilans"
Dorota Saczyńska-Włodarczyk
Kancelaria Podatkowo - Prawna

ul. Majakowskiego 37,
41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
32-300 Olkusz

tel. 0 668 184 732
tel/fax. (032) 260 03 08

e-mail: qfjovynaf(qqh)tznvy.pbz

Dojazd

Dojazd

Biuro Rachunkowe Bilans Dorota Saczyńska-Włodarczyk